ѲҸáԨä

Թյ͹Ѻ Thailand LAMP ྴҹ 觺ҹ 觿! ء¡
ԹҴ ԹҤسҾ ྴҹ LED
(Թҷ 61 ¡)
= Թ = Թش͵

Թ蹹 :ԡ>>> 俶ҴԴ ྴҹ ʵ LED TF-CY-0411 [TF-CY-0411]
´ :  ྴҹ ʵ LED TF-CY-0411
Դ ྴҹ Χ
ç
ʴ ʵ

: 5,620.00ҷ
 : 5,339.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶Ҵ LED TEV-CY-0328 [TEV-0328]
´ : 俶Ҵ ʵ LED TEV-CY-0328
俶Ҵ Դྴҹ ç
ʴ+ʵ+

: 8,932.00ҷ
 : 8,039.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶Ҵ ʵ LED TF-CY-0398 [TF-CY-0398]
´ : 俶Ҵ ʵ LED TF-CY-0398
ྴҹ

ʴ+ʵ
Ҵ 鹼ٹҧ 60xH

: 8,220.00ҷ
 : 7,866.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶Ҵ ʵ LED TF-CY-0416 [TF-CY-0416]
´ : 俶Ҵ ʵ LED TF-CY-0416
ྴҹ

ʴ+ʵ
Ҵ 60x40 cm

: 6,200.00ҷ
 : 5,580.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶Ҵ ʵ LED TF-CY-0414 [TF-CY0414]
´ : 俶Ҵ ʵ LED TF-CY-0414
ྴҹ
ʴ+ʵ+
Ҵ 60x30 cm

: 3,800.00ҷ
 : 3,610.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶Ҵ ʵ LED TF-CY0413 [TF-CY0413]
´ : 俶Ҵ ʵ LED TF-CY-0413
ྴҹ
շͧͧ
ʴ+ʵ

: 5,100.00ҷ
 : 4,590.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶Ҵ ʵ LED TF-CY-0417 [TF-CY-0417]
´ : 俶Ҵ ʵ LED TF-CY-0417
ྴҹ
ʴ+ʵ+
Ҵ 60x30 cm

: 4,200.00ҷ
 : 3,990.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶Ҵ ʵ LED TF-CY-0415 [TF-CY0415]
´ : 俶Ҵ ʵ LED TF-CY-0415
ྴҹ
ʴ+ʵ+
Ҵ 60x30 cm

: 3,800.00ҷ
 : 3,610.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> ྴҹ LED TF-CY-0396 [TF-CY-0396]
´ : ྴҹ LED TF-CY-0396
俶Ҵ
ʴ+ʵ
Ҵ 鹼ٹҧ 60xH23 cm

: 8,280.00ҷ
 : 7,866.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> ྴҹ LED TW-ET8120-500C KG [TW-ET8120-]
´ : ྴҹ LED TW-ET 8120-500 C KG
ྴҹ
ç
ʴ+ʵ+
Ҵ

: 7,000.00ҷ
 : 6,650.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> ྴҹ TW-11046-500 C-KG [TW-11046]
´ : ྴҹ , 俶Ҵʵ TW-11046-500 C-KG
ྴҹ
ç
ʴ+ʵ+

: 12,100.00ҷ
 : 10,890.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶ҴԴྴҹʵ TW-11138-500 C-KG [TW-11138]
´ : 俶Ҵ TW-11138-500 C-KG
俶Ҵ
Χ
ʴ+ʵ+
Ҵ 50x20

: 9,500.00ҷ
 : 8,550.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> ྴҹ LED TF-CY-0397 [TF-CY-0397]
´ : ྴҹ LED TF-CY-0397
俶ҴʵŵԴྴҹ
ʴ +ʵ
Ҵ 鹼ٹҧ

: 8,280.00ҷ
 : 7,866.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> ྴҹ LED TW-CY-0418 [TF-CY-0418]
´ : ྴҹ LED TW-CY-0418
俶Ҵ
ʴ+ʵ
Ҵ 60x30 cm
ʹ

: 6,200.00ҷ
 : 5,890.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> ྴҹ LED TF-CY-0063 [TF-CY-0063]
´ : ྴҹ LED TF-CY-0063
俶Ҵʵ
ʴ+ʵ
Ҵ 鹼ٹҧ 60

: 11,100.00ҷ
 : 10,545.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> ྴҹ LED TF-CY-0258 [TF-CY-0258]
´ : ྴҹ LED TF-CY-0258
俶Ҵ
Թ
ʴ+ʵ+
Ҵ L80xW60xH30

: 9,788.00ҷ
 : 8,809.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> ྴҹ ʵTW-11046-600 C-KG [TW-11046]
´ : ྴҹ ʵ TW-11046-600 C-KG
俶Ҵ
Χ
ʴ+ʵ/

: 16,400.00ҷ
 : 15,580.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> ྴҹ LED TF-CY-0251 [TF-CY0251]
´ : ྴҹ LED TF-CY-0251
俶Ҵ
բ
ʴ+ʵ
Ҵ 50x50x16 cm

: 11,628.00ҷ
 : 11,047.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> ྴҹ LED TW-030-800 [TW-030]
´ : ྴҹ LED TW-030-800
俶Ҵ
Թ+
ʴ+ʵ+
Ҵ 80x80x

: 9,500.00ҷ
 : 9,025.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> ྴҹ LED TF-CY-0418 [TF-CY-0418]
´ :  ྴҹ LED TF-CY-0418
  ྴҹ
ʴ+ʵ
Ҵ 50x30 cm

: 5,000.00ҷ
 : 4,750.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> ྴҹ TW-11152-600 [TW-11152]
´ :  ྴҹ TW-11152-600
ྴҹ
ç
ʴ+ʵ
Ҵ 60x25 cm

: 16,500.00ҷ
 : 14,850.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> ྴҹ TW-11152-600 C-KG [TW-11152]
´ : ྴҹ TW-11152-800
俶Ҵ ʵ
Χ
ʴ++ʵ
Ҵ

: 28,500.00ҷ
 : 25,650.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> ྴҹ LED TF-CY-0037 [TF-CY-0037]
´ : ྴҹ LED TF-CY-0037
俶Ҵ
ç
ʴ++ʵ
Ҵ 60x30 cm

: 11,628.00ҷ
 : 10,465.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> ྴҹ LED TW-G8187-12 [TWG818712]
´ : ྴҹ LED TW-G8187-12
俶Ҵ
ç
ʴ++ʵ
Ҵ 55x40 cm

: 9,900.00ҷ
 : 7,900.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> ྴҹ LED TF-CY-0399 [TF-CY-0399]
´ : ྴҹ LED TF-CY-0399
俶Ҵ
ç
ʴ++ʵ
Ҵ 60x30 cm

: 8,280.00ҷ
 : 7,866.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> ྴҹ LED TF-CY-0062 [TF-CY-0062]
´ : ྴҹ LED TF-CY-0062
俶Ҵ ʵ
ç
ʴ+ʵ
Ҵ 65x25 cm

: 18,904.00ҷ
 : 17,014.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> ྴҹ TF-CY-0063 [TF-CY-0063]
´ : ྴҹ TF-CY-0063
俶Ҵ ʵ
ç
ʴ+ʵ
Ҵ 60x25 cm

: 12,998.00ҷ
 : 11,698.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> ྴҹ LED TW-9003-30 [TW900330]
´ : ྴҹ LED TW-9003-30
俶Ҵ ʵ
ç
ʴ+
Ҵ 60x22 cm

: 16,900.00ҷ
 : 9,590.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶Ҵ ʵ TF-CY-0181 [TF-CY-0181]
´ : 俶Ҵ ʵ TF-CY-0181
俤ʵ ç  
ʴ +ʵ
շͧ

: 29,690.00ҷ
 : 26,721.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> ྴҹ LED TF-CY-0250 [TF-CY0250]
´ : ྴҹ LED TF-CY-0250
俶Ҵ
ç
բ
ʴ+ʵ
Ҵ 60x

: 11,842.00ҷ
 : 11,250.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶Ҵ LED -TW-ET8120-400 C-CH [TW-ET8120]
´ : ྴҹ , 俶Ҵ LED TW-ET 8120-400 C-CH
俵Դྴҹ 俤ʵ LED
ʴ //

: 6,500.00ҷ
 : 5,850.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶ҴLEDʵTWL-7210-500 [TWL-7210]
´ : 俶ҴLED ʵTWL-7210-500-LED
俵Դྴҹ ʵ ʴ / /ʵ
Ҵ 50x24w

: 4,900.00ҷ
 : 4,410.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俤ʵ TWL-5525-25w [TWL-5525]
´ : 俤ʵTWL-5525-25w
俵ԴྴҹΧ ʴ //ʵ
Ҵ 50x20 cm

: 7,700.00ҷ
 : 5,130.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> LEDʵTWL-5525-18w [TWL-5525]
´ : 俶ҴʵLED TWL-5525-18w
ྴҹʵ ʴ //ʵ
Ҵ 56x40x20 cm

: 5,700.00ҷ
 : 5,130.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶ҴLEDʵTWL-C5427-6+1-22w [TWL-C5427]
´ : 俶ҴLEDʵ TWL-C5427-6+1-22w
俵Դྴҹ ʵ ʴ //ʵ
Ҵ 60x22

: 7,500.00ҷ
 : 6,750.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶ҴLEDʵTWL-5529-25w [TWL-5529]
´ : 俶ҴLEDʵ TWL-5529-25w
俶ҴԴྴҹ ʵ ʴ //ʵ
Ҵ 50x20cm<

: 6,300.00ҷ
 : 5,670.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶Ҵʵ TWL-T59256-800 [TW-T59256]
´ : 俶Ҵʵ TWL-T59256-800
俵Դྴҹ ʵ Χ
ʴ + ʵ+ Ҵ

: 14,400.00ҷ
 : 12,240.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶ҴTF-CY-0400 [TF-CY-0400]
´ : 俶Ҵ TF-CY-0400
ʴ / ʵ /
Ҵ 60x30cm
ʹE27x4+LED 4wx7 ʹ(

: 8,280.00ҷ
 : 7,866.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶ҴԴྴҹTWL-58012-600 [TWL58012]
´ : 俶ҴԴྴҹTWL58012-600
ʴ / ʵ /
Ҵ60x18cm
ʹLED/E14x9 ʹ(

: 7,700.00ҷ
 : 6,930.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶ҴLEDԴ ԴྴҹTF-CY-0038 [TF-CY-0038]
´ : 俶ҴԴྴҹLEDԴTF-CY-0038
ʴ / ʵ /
Ҵ L60xW60xH30cm
ʹL

: 11,628.00ҷ
 : 10,465.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶ҴLEDԴ鹵ԴྴҹTW-9937-500-LED [TW-9937]
´ : 俶ҴLEDԴ Դྴҹ TW-9937-500-LED
ʴ / /ʵ Ҵ50x20cm
ʹLED

: 4,600.00ҷ
 : 4,370.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俵ԴྴҹLED 俶ҴTF-CY-0334 [TF-CY-0334]
´ : ྴҹLED 俶Ҵ TF-CY-0334
ʴ / ʵ
Ҵ 45x45x36cm
ʹ俢 E27x3

: 10,430.00ҷ
 : 9,387.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俵ԴྴҹLED 俶ҴTF-CY-0335 [TF-CY-0335]
´ : 俵ԴྴҹLED 俶ҴTF-CY-0335
ʴ / ʵ
Ҵ 50x50x46cm
ʹ俢 E27x

: 11,072.00ҷ
 : 9,648.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俵Դྴҹ 俶Ҵ TF-CY-0342 [TF-CY-0342]
´ : 俵Դྴҹ 俶ҴTF-CY-0342
ʴ / ʵ
Ҵ 65x27cm  
ʹ俢

: 16,850.00ҷ
 : 15,165.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俵ԴྴҹLED 俶ҴTW-7316-500-LED [TW-7316]
´ : 俵ԴྴҹLED 俶Ҵ TW-7316-500-LED
ʴ //ʵ
Ҵ 70x26cm ʹLED (

: 4,600.00ҷ
 : 4,370.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俵ԴྴҹLED 俶Ҵ TW-7221-500-LED [TW-7221]
´ : 俵ԴྴҹLED 俶ҴTW-7221-500-LED
ʴ //ʵ
Ҵ 75x28cm  

: 4,600.00ҷ
 : 4,370.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俵ԴྴҹLED 俶Ҵ TF-CY-0401 [TF-CY-0401]
´ : 俵ԴྴҹLED 俶Ҵ TF-CY-0401
ʴ / /ʵ
Ҵ 60x20cm  ػó

: 8,280.00ҷ
 : 7,866.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俵Դྴҹ ش俶ҴLEDԴTF-CY-0402 [TF-CY-0402]
´ : 俵Դྴҹ ش俶ҴLEDԴTF-CY-0402
ʴ /   / ʵ  

: 8,800.00ҷ
 : 8,360.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俵Դྴҹ ش俶ҴLEDԴTF-CY-0428 [TF-CY-0428]
´ : 俵Դྴҹ ش俶ҴLEDԴTF-CY-0428
ʴ / Ш/ʵ
Ҵ 55.5x13cm

: 11,200.00ҷ
 : 10,640.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俵Դྴҹ 俶ҴʵTWL-8150-950 [TWL-8150]
´ : 俵Դྴҹ 俶ҴʵTWL-8150-950
շͧҤͷͧ
ʴ//ʵ

: 26,780.00ҷ
 : 21,424.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶Ҵ LED TW-A106-5CH-LED [TW-A106]
´ : 俶Ҵ LED TW-A106-5CH-LED
ʴ/ë
Ҵ 35x20 cm
ʹ俢 E27x5 ʹ

: 5,400.00ҷ
 : 5,130.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶Ҵʵ TW-2748-12+8 [TW-2748]
´ : 俶Ҵʵ TW-2748-12+8
ʴ/ʵ
Ҵ 65x25 cm
ʹ JC 12x40 w (ʹ)<

: 14,500.00ҷ
 : 13,775.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶Ҵʵ TW-2748-8+5 [TW-2748-8]
´ : 俶Ҵʵ TW-2748-8+5
ʴ/ʵ
Ҵ 46x25 cm
ʹ JC 8x40 w (ʹ)

: 8,100.00ҷ
 : 7,695.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶Ҵ TW-5324-5+1CH [TW-5324-5+]
´ : 俶Ҵ TW-5324-5+1CH
ʴ//ʵ
Ҵ 44x22 cm
ʹ俢 E27x6 ʹ(

: 4,800.00ҷ
 : 4,560.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶Ҵ TW-5287-5 [TW-5287]
´ : 俶Ҵ TW-5287-5(2005-5)
ʴ//ʵ
Ҵ 54x35 cm
ʹ俢 E27x5 ʹ(

: 4,700.00ҷ
 : 4,465.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶Ҵ TW-ET8091-650 [TW-ET8091]
´ : 俶Ҵ TW-ET8091-650
ʴ//ʵ
Ҵ 50x60 cm
ʹ俢 E27x6 ʹ(

: 7,100.00ҷ
 : 6,745.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶Ҵ TF-CY-0405 [TF-CY-0405]
´ : 俶Ҵ TF-CY-0405
ʴ./ʵ
Ҵ 60x19 cm
ʹ LED 4wx8 ʹ(ʹ)
(

: 5,800.00ҷ
 : 5,510.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶Ҵ, TF-AB-8121/6 [TF-AB-8121]
´ : 俶Ҵ TF-AB-8121/6
ʴ//
Ҵ 75x50 cm
ʹ俢 E27x6 ʹ(ʹLED)

: 3,800.00ҷ
 : 3,610.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶Ҵ TF-AB8952/5 [TF-AB8952]
´ : 俶Ҵ TF-AB8952/5
ʴ//ʵ
Ҵ 60x22 cm
ʹ俢 LED 5wx5 ʹ (

: 3,671.00ҷ
 : 2,800.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶Ҵ TW-9508-5+1 [TW-9508]
´ : 俶Ҵ TW-9508-5+1
ʴ//ʵ
Ҵ 65x25 cm
ʹ俢 E27x6 ʹ (ѧ

: 2,200.00ҷ
 : 2,090.00ҷ 觿!

Թ蹹 :ԡ>>> 俶Ҵ TW-9509-5+1 [TW-9509]
´ : 俶Ҵ TW-9509-5+1
ʴ//ʵ
Ҵ 65x25 cm
ʹ俢 E27x6 ʹ (ѧ

: 2,200.00ҷ
 : 2,090.00ҷ 觿!

й

俷ͧͧ TWL-BC1030-460C-B      ʴ 繷ͧͧ շͧ ءҹǹҹ ʧҧ͹ྴҹ Ҵ 46cm ʹ E27 ӹǹ 3ʹ Ҥһ.6,500ҷ (Ҥʹ) Ѵ觿! ӡѴӹǹ (ا෾л ҧҨѴ觶֧ Թ·ҧ)Read More

TWL-5627-3BK      մ ش3 ǧ »ѺдѺ Ҵ 42cm X 90cm ʹ E27 ӹǹ 3ʹ Ҥһ.2,500ҷ (Ҥʹ) Ѵ觿! ӡѴӹǹ (ا෾л ҧҨѴ觶֧ Թ·ҧRead More

ྴҹ LED  俪 俤ʵ ԧ ԡٻ


Side Menu
 

>ྴҹ LED
>
>俤ʵ ԧ
>俷ͧͧ
>ʧҷԵ
>俪-
>俵ç
>ʹ
>/觼ѧ
>ԹҢ ¡ش3
>
>Ѵ Ҵ 12-27
>Ѵ Ҵ 30
>Ѵ Ҵ 32
>Ѵ Ҵ 36  
>Ѵ Ҵ 42  
>Ѵ Ҵ 44  
>Ѵ Ҵ 46  
>Ѵ Ҵ 48  
>Ѵ Ҵ 52  
>Ѵ Ҵ 56  
>Ѵ Ҵ 58  
>Ѵ Ҵ 60-78 
>Ѵԧ 
>ػó- 
Hot Hot

Ź ID : thailandlamp

Side Lamp New!

 Side Page

ʶԵ䫵

 ʶԵѹ 26
 ʶԵҹ 109
 ʶԵ͹
ʶԵԻչ
ʶԵԷ
4008
39857
325157
2016-03-02

....

ྴҹLED,

俪, , 信

俤ʵ ԧ, 俤ʵ

俷ͧͧ, 俵ç

¹͡....

ʹ, 信觹͡

ʧҷԵ,

¹͡, 信觹͡

俷ҧԹ

ԡ....

觿! ӡѴӹǹ

48

ԡ ѺԴ

ࢵا෾ л

Copyright (c) 2006 by THAILAND LAMP